UAB „Staltika“ – dinamiška, sėkmingai auganti įmonė, strategiškai orientuota į pažangą ir maksimalų klientų pasitenkinimą, veikianti pagal ISO 9001:2000 valdymo reikalavimus.

UAB „Staltika“ veikla orientuota į vartotojų poreikius ir lūkesčius bei ūkinės finansinės veiklos stabilumą. Įmonės veikla grindžiama aiškia specializacija elektros tinklų projektavimo, įrengimo, įrangos tiekimo, žaibosaugos ir įžeminimo sistemų įrengimo srityse.

Įmonės vizija – augti ir tapti konkurencingiausia bei efektyviausia įmone elektros inžinerinių konstrukcijų rinkoje.

UAB „Staltika“, efektyviai naudodama savo technologinius, finansinius ir žmogiškuosius išteklius, siekia įgyvendinti savo Misiją: „Maksimalus kokybiškas klientų pasitenkinimas“.

Pagrindinis įmonės tikslas – užtikrinti maksimalų paslaugų lygį kokybės ir aplinkos apsaugos srityje, siekiant patenkinti klientų poreikius. Todėl, siekiant šio tikslo, didelis dėmesys skiriamas elektros instaliacijos darbų kokybei bei darbuotojų motyvavimo sistemos tobulinimui, inovatyvių darbo metodų paieškai.

Projektuotojų, patyrusių inžinierių, prižiūrėtojų ir specialistų komanda geba įgyvendinti įvairaus pobūdžio ir sudėtingumo projektus. Glaudus kompetentingų komandos narių bendradarbiavimas užtikrina greitą žinių, informacijos ir patirties srautą įmonėje bei leidžia greitai ir kokybiškai priimti sprendimus.

Įmonė didelį dėmesį skiria kokybės vadybos gerinimui. Siekdama užtikrinti paslaugų kokybę, įmonė nuolat prižiūri ir tobulina produktų kūrimo, paslaugų teikimo ir valdymo procesus. Įmonė vadovaujasi geriausia pasaulyje patirtimi, metodikomis ir standartais, atitinkančiais ISO9001: 2000 reikalavimus.